درباره ما

  شرکت کاراماشین وصال از سال ۱۳۸۳  فعالیت خود را در زمینه تامین و توزیع قطعات مورد نیاز خط تولید کارخانجات سمپاش سازی و خاکورز سازی شروع کرد.با توجه به تجربه چندین ساله متخصصین شرکت در بخش مکانیزاسیون ( انتخاب و بکارگیری ماشین مناسب در مزرعه) سیاست کاری شرکت در چند محور تعریف گردید

واردات و توزیع قطعات استاندارد و نوین-

واردات قطعاتی که تولید داخل با کمیت و کیفیت لازمه را نداشته باشد-

ایجاد هایپرمارکت  لازم برای تولید سمپاش-

-اقرار گرفتن در کنار کشاورزان زحمتکش در موضوع گارنتی و وارانتی.

تامین و توزیع تیغه های خاک ورزی برون استیل-

تامین نیازهای تخصصی و سفارشی تولیدکنندگان گرام-

 در نهایت تلاش در جهت ارتقاء سطح تکنولوژی سمپاش های کشور-